خداراشاکرم به خاطر اینکه بعد از 10 سال بی مسافرتی ، رفتیم مسافرت.سال تحویل پیش خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها بودیم.

امسال اولین سالی بود که به این فکرمیکردم که امام زمانم ، سال تحویل کجاست... توحرم هرچی نگاه کردم ندیدمش....ولی کاش تنها نباشه.

این موسیقی زیبا تقدیم به شما!

راستی عیدتونم مبارک