امروز رفته بودم بیرون. دیدم جلوی بانک ها همش آمبولانس واستاده.دراین فکر بودم که چه اتفاقی افتاده.

بامامانم دراین مورد حرف می زدم میگفت دیشب که قیمت دلاراومده پایین حداقل 35 نفر توی مشهد سکته کردن، چون ضررکردن.

بنظرمن ثروتمند شدن حق هرکسی هستش که برای ذره ذره بدست آوردن اون مال، تلاش می کنه؛نه اینکه توی یک هفته اموالت رُ به دلارتبدیل کنی وخیالت خوش باشه که هرروز بدون اینکه کاری انجام بدی...روز به روز پولدار وپولدارتر بشی!

بعدم باید هممون باهم متحدباشیم وازدلاراستفاده نکنیم تاقیمتش پایین بیاد...اینطور نیس؟

ای گمراهان زرنگی این نیست!(مخاطب خاص دارد این جمله)