سلام به همه و عذر خواهی بابت نبودنم توی این یه هفته ای گذشت.

نتایج هم اومدن . اما نه سر وقتی که تعیین شده بودن.ازاون روز تاحالا همش سردرد دارم!

راستش کنکوری هااول دفترچه انتخاب رشته رو دیدن بعدم نتایجشون رو

اولش باورم نمیشد که تودفترچه تجربی هاهم حقوق ومهندسی داشته باشیم

هی باخودم فکرمیکنم با اینکه تجربی خوندم وهمیشه نمره ریاضیم تاپ بوده ، مهندسی هارو الان از پزشکی وپیرا بیشتر دوس میدارم ولی ازبازار کارش واینا اطلاع بی اطلاع!

امروز قراره برم مشاوره ساعت 5 به بعد...نمیدونم رتبه هامون حبابه یا نه؟ والا ماخودمون الان تو تشتیم!