باغ ارم شیراز

دیگه اسم اون عکس اولیه رو هم میدونید!

بااینکه تاحالا شیراز نرفتم اما یه حسی بهم میگه باید هواش اونجا عالی باشه اونم تواین ماه!

خیلی دلم میخواد برم ولی حیف که امسال نهایی داریم و مهمترازشیراز امتحانای نهاییه!

اهنگ زیر رو هم تقدیم میکنم به همه کسایی که دلشون واسه شیراز لک زده!