یه چیزی همین الان داشت اخبار میگفت

میگفت که دانشگاه های پزشکی جسدندارن

خیلی ها هم ثبت نام کردن واسه جسد بودن

امامتاسفانه نمُردن که جسدبشن!

**مسئولین بنظربهترنیست یه جوری دانشجوی پزشکی بگیرین که جسد هم داشته باشین؟

اون روزی رُ می بینم که همه پزشکن ومریض نداریم!!!!!!!!!!!!!!

عزیزان پزشک، هیچ قصد توهین به شما را ندارم