مدت زمان: 3 دقیقه 2 ثانیه

من از نگاه کردن ویدیوی بالا خیلی لذت بردم.

وقتی که توی کاری خودمون رُ می بازیم و قبول میکنیم که باختیم وهمه چی تموم شده به تبعیت از این افکار، اتفاق های بدِ بعد ازاون رُ هم می پذیریم. گاهی اوقات چون راه مناسبی پیدانکردیم یا زمینه ی مناسبی نداشتیم که به هدفمون برسیم، دست ازتلاش برمیداریم!...حال چه کنیم؟

*خدایا عشقت رُ درکل وجودم میخوام وسعت ببخشم