با زلف تو قصه ایست ما را مشکل           همچون شب یلدا به درازی مشهور

***عبید زاکانی***

شب یلدای امسال برای من یکی از بهترین شب هایی بود که در زندگیم داشتم.هیچ وقت به اندازه ی اون شب، من از ته دل نخندیده بودم و تمام خانوادم رو اونقدر شاد وخوشحال ، کنارهم ندیده بودم. البته جای خیلی ها هم خالی بود. کسایی که برای همیشه از قاب دورهمی ها مون ، رفته بودن.نبودنشون رو میشد خیلی خوب حس کرد؛ به حدی که وسط قهقهه هام، میخواستم برای نبودنشون ،گریه کنم.

سخاوت

**خیلی زودتر ازاین ها میخواستم ، پست بذارم ولی این نرم افزار ویژیوال استودیو ، همه ی هست و نیست سیستمم رو داشت به فنا میداد و من درگیر درست کردنش بودم.اینترنت راهم چه بگویم!....

 

***ویزگی های عالی یک دفترچه تلفن الکتریکی چیست؟ اصلا باید چه امکاناتی داشته باشه؟