به نقل قول از آیت الله مجتهدیــــــــــــــــــــــ

سه نوع روزه داریم.

1- روزه عام

2- روزه خاص

3- روزه خاص الخاص

انشاء الله شما از روزه داران نوع سوم باشید .

ماه رمضونتون مبارکـــــــــــــــــــــــ

فقط یه چیزی :

واسه حال غریب منم دعاکنید

خواهش میکنم

یاعلی