یادش بخیر ....

پارسال روز اول ماه رمضون توخونه بودیم(من +بابام+مامانم+خواهرم)

 داشتیم بحث میکردیم که چقدر روزا بلنده و تصمیم بگیریم که کل روزه هامون رو

زمستون بگیریم که صدای آیفون اومد .. یکی گفت که بیاین پایین براتون

ازحرم کارت دعوت فرستادیم واسه افطار

شاید باورتون نشه که امام رضا(ع) بعد از11 سال که ماتومشهد زندگی میکردیم

طلبیده بود واسه افطاری.. خلاصه آقا اشک تو چشای ماحلقه زده بود..

حالارفتیم جاتون خالی افطارمون رو واکردیم و شادمان گشتیم از لطف این امام رئوف..

بعد به یه نتیجه ای رسیدیم باهمو اعضایی که ذکرشد.

امام رضا(ع) ... که حال غریبه ها رو داره و داشته وخواهد داشت..

میخواست به ما بفهمونه که روزه هامون رو

توی همین ماه مبارک بگیرین وتو کارخیر هیچ تاخیری نکنیم.