زندگی باهمه ی پایین بالایی هاش ، خوشی هم داره.

گاهی بعضی ازخوشی ها خریدنی نیس. 

یک دونشون هم به یک میلیلارد وشایدم بشتر نمی ارزه.

فقط میخواستم بگم من باتمام خستگی هام زندگیم رو دوسدارم.

حالابگید کدوم عکس معنای بیشتری داره؟منظورم اینه کدومشون به حرفای من میخوره؟