تاحالا تجربه داشتن یه استخون اضافی توی دستتون رو داشتید؟

خیلی حس بدیه مخصوصا اینکه بری دکتذ و بگن که باید عمل بشی و ممکنه اعصاب دستت اسیب ببینه.

من الان تواون وضعیتم .... برام دعاکنید.